Nyheter

8 mars 2016

Släktträdet för Oscar har kompletterats

Släkt 1 - Oscar Allgurén

8 jan 2019

Släktträd kompletterat för John och Titti Allgurén

Släktträd kompletterat för Oscar Mauritz, Otto och Algurén

Komplettering för Pia Allgurén

Bildtexterna utökade för två bilder av fam Peterson. Två bilder har tillkommit på barn och barnbarn till Otto Allgurén

Tre bilder har tillkommit under Bilder berättar

I övrigt många små rättelser och justeringar.

31 dec 2017

Kompletteringar för Violet Allgurén

Violet Allgurén

1 sept 2019

Nya bilder från sommarstugan i Askim.

Komplettering av släktträd

4 april 2014

En sida har tillkommit om kyrkoherden Erich Skepperus, Uppgifterna om Skeppar Olof har kompletterats.

Skeppar Olof
Erich Skepperus

28 nov 2013 och 9 jan 2014

En ny familj Allgurén har tillkommit genom ett barnbarn till Stella har tagit sin mormors flicknamn.

Ättlingar till Oscar Allgurén

29 jan 2015

Släktträden för flera familjer Lycke har kompletterats

Familjen Hans Nilsson Lycke
Familjen Johannes Lycke
Familjen Öhnberg

Allt tillgängligt material är infört i datorsystemet, men justeringar kommer att ske i framtiden.

Dessutom kan det tillkomma nytt material när "nya" släktingar hör av sig. De senaste ändringarna beskrivs nedan.

På den här sidan kan den återkommande användaren se vad som har tillkommit eller ändrats sedan sist. Små rättelser noteras inte här, endast större kompletteringar eller omarbetningar.

8 nov 2013:

Hela hemsidan konverterats till ny html-standard. Alla sidor har fått likartat utseende med två manöverlister. Innehållet är i allmänhet oförändrat även om typsnitt, länkar och layouter har justerats. En del felaktigheter har rättats, men nya har säkerligen tillkommit

Nytt innehåll finns huvudsakligen om:

Amanda Luckeys förfäder
Livslängden
Nutida Allgurénare (många sidor)
Bilder berättar (flera sidor)
Introduktionssidorna