Olyckor, sjukdom, nöd och död

Statistik

Urvalet till statistiken på denna sida har begränsats till 7 generationer uppåt från John och Titti Allgurén resp Elof och Vanda Lindholm, vilket blev 103 kvinnor och 118 män.

Kvinnor - män

De som dog yngst var kvinnor oftast i samband med barnafödande. Av 24 personer som dog före 45 års ålder var det 15 kvinnor, alla i äldre tider, fram till början av 1800-talet.

3 kvinnor och 12 män har levt längre än 85 år. Högst ålder, 94 år, uppnådde mffmfmm Catharina Börjesson 1857.

Döden är ständigt närvarande då man studerar gammalt släktmatrial. Lakoniska noteringar som "död genom drunkning", "krossades ihjäl på Hvitemåla lördag den 19 nov 1847", "frusit ihjäl" eller "död i barnsäng" vittnar om ett hårt och tragiskt liv.

Ofta dör flera syskon under samma vinter. Detta beror ibland på svält, ibland på grasserande barnsjukdomar. Under 1700-talet dör över hälften av barnen innan de når vuxen ålder, i något fall dör 5 av 6 barn och då kan det också hända att mamman dör i sista barnsängen.

Men de som uppnår vuxen ålder lever ändå ganska länge. Hälften av de förfäderna i rätt uppstigande led blev äldre än 72 år. Detta kan kallas för medianlivslängd och den är ungefär lika för kvinnor och män.

Man kan sällan avgöra vilka sjukdomar som drabbar förfäderna. Dödsorsaker som tvinsot, vattensot, rötfeber och liknande kan uttydas på flera sätt. Ännu under 1900-talet fanns det dessutom sjukdomar som var så skamliga att man istället angav en mera acceptabel sjukdom. Många dog t ex i TBC men detta fick inte nämnas. Att en av förfäderna dog i syfilis får man knappast nämna ens idag.

Medianlivslängdenoberoende av tidsålder

Det är viss skillnad mellan dem som föddes för ca 350 år sedan mot dem som föddes för ca 100 år sedan:
. före 1700 (29 st): 74år
1700-1749 (57 st): 66 år
1750-1799 (75 st): 69 år
1800-1849 (33 st): 73år
.efter 1850 (14 st): 79 år

Skillnad mellan släktgrenar

En viss skillnad finns mellan olika släktgrenar, vilket kan antyda viss skillnad i arvsanlag eller i livsmiljö:
John Allguréns förfäder (77 st): 74 år
Titti Allguréns förfäder (40 st): 61 år
Elof Lindholms förfäder (60 st): 73 år
Vanda Lindholms förfäder (42 st): 71 år