Carl och Cecilia Lindholm

Samling runt gammelfarmor 1899

Från vänster Lotten med sonen Sven August, Cecilia med Svea på armen, farmor Caijsa, Elin samt Cecilias mor Anna Kristina.
Sittande Cecilias dotter Ruth samt Elins döttrar Karin och Emma. Carl Lindholm längst till höger.

Cecilias systrar har samlats på foto kring Cecilias farmor Caijsa.