Skeppar Olof Eriksson

ca 1500 - 1555

Skeppare Olof Ericsson var på sin tid en bemärkt man. Han var från Uppsala men kom redan 1525 i tjänst hos Gustav Vasa som skeppare på hans fartyg "Ugglan". Han blev sedan kungens främsta kraft när den svenska flottan skulle organiseras. Han blev skeppsbyggmästare och befälhavare för örlogsflottan. Han förestod skeppsgården i Stockholm 1525-1545.

Han blev kungens betrodde köpman och hade också egna handelsskepp som importerade kryddor och specerier m.m. Han blev en mycket välbärgad man som ägde många hus i Stockholm. Ett av husen låg i Gamla Stan vid den gränd som numera heter Skeppar Olofs gränd.

Han var rådman och kamnär och hade en mängd hedersposter, bl.a. kyrkvärd i Storkyrkan och föreståndare för guldsmedsämbetet.

Men han var också en stridbar man som bl a tog strid mot Olaus Petri. När Gutav Vasa i sin reformistiska iver ville riva Storkyrkan, övertalade Olof kungen att skona kyrkan.

Han och hans hustru ligger begravda inne i Storkyrkan bredvid Sankt Göran och Draken. Ett mäktigt skepp är inritat på gravstenen.

Han var gift två gånger, den första hustrun dog före 1543. I första äktenskapet hade han tre döttrar och i det andra äktenskapet två döttrar och en son. Alla döttrarna blev gifta med framgångsrika män. Sonen Erich, som föddes samma år som fadern dog, blev kyrkoherde i Enköping och enligt den tidens sed latiniserade han sitt efternamn till Skepperus.

Se släktträdet. och Erich Skepperus


Bengt Allgurén på promenad i sin
farfars farfars morfars morfars mormors morfars fars
gränd, 2003.