Kyrkoherde Erich Skepperus

1555 - 1620

Erich Skepperus var son till Skeppar Olof Eriksson.

Han studerade i Rostock, Leipzig och Wittenburg och blev hovpredikant hos Johan III. 1581 började han tjänstgöra hos hertig Karl och var alltså hovpredikant i Nyköping.

Han blev sedan kyrkoherde i Stockholms Storkyrka där han blev bildstormare och svuren fiende till all "papism". Under religionsstriderna på 1500-talet beskyldes han för anpasslighet. Han fick till slut tjänst som kyrkoherde i Enköping.

Han ligger begravd i Vårfrukyrkan i Enköping. Hans och hustruns gravhäll pryds av ett skepp.

I kyrkan hänger en intressant målning som visar hur kyrkoherden, hans fru och hans 12 barn knäböjer vid Jesu kors tillsammans med personer ur Bibeln.

Under målningen står följande text:
"Ano 1620, Then 14 Martij, afsomnade i Herbanom then wÿrdige och wällärde man M Erich Skeppere fordon Kyrkoherde här i Eneköping sampt hans elskekäre Hustru dÿgdesame Matrona H Carin Pärsdotter hwilken afsomnade 1618, then 23 aprilis. Gud gifve them en saligh Upstondelse. Anno 1622."

Detta är förmodligen den enda präst som med hela sin familj blivit avbildad tillsammans med Jesus.

Se släktträdet.


Tavlan i sin omgivning

Tavla på långhusets norra vägg i Vårfrukyrkan i Enköping.
I förgrunden Erich Skepperus med hustru, åtta söner och fyra döttrar.

Vårfrukyrkan, vars ursprugliga del invigdes 1125.