Skeppare Olof Ericsson var nog den mest berömda personen i hela denna släktkrönika. Han beskrivs på egen sida.

Carolus Anander var farmors far till Sven Allguréns hustru Rebecka. Hans förfäder bestod av många präster, vilket underlättade släktforskningen.

Genom ett omfattande arbete av Ebba Sigemo, ättling till Otto Allgurén, har många äldre släktled blivit kartlagda. Som synes finns några förfäder spårade till 1400-talet.