Johannes och Barbara Lycke

Både Johannes och Barbara tillhörde släkter som under många generationer bott i Lysekil. De flesta männen hade därför varit sjömän med titlar som skeppare, lots eller båtsman.

Familjen bodde i ett hus som fortfarande finns kvar till stora delar och som numera har adressen Gamla Strandgatan 31.

Johannes arbetade till en början som skeppare. Men en tärande sjukdom gjorde honom till krympling och han tvingades att lämna sjölivet. Han överlevde ändå sin hustru. De dog båda relativt unga (54 resp. 48 år). De 7 barnen var då mellan 9 och 24 år.

Efter konfirmationen gick alla sönerna utom Bernhard till sjöss. När de senare lämnade sjön blev de, liksom döttrarna verksamma inom konservindustrin.

Ottilia gifte sig med Fritz Hörman och startade en konservfabrik.

Johan blev spolad överbord i Biscaya och dog 30 år gammal.

Charlotta gifte sig med sjökaptenen Arvid Öhnberg och de startade
AB Öhnberg.

Karl var länge sjökapten men startade i 60-årsåldern en mindre konservfabrik.

Elis gav sig iväg till Amerika. Vid hemkomsten startade han en konservfabrik.

Bernhard flyttade tidigt från föräldrahemmet till Göteborg, där han etablerade sig som vinhandlare.

Robert for till Amerika 1890 och kom hem kring 1897. Efter hemkomsten etablerade han sig också i konservbranschen.

Elis' och Carls hustrur var systrar.


Sönerna Elis, Bernhard, Carl och Robert (1905)