Charlotta och Arvid Öhnberg

Charlotta Lycke gifte sig med sjökaptenen Arvid Öhnberg. När segelfartygen hade allt svårare att konkurrera så gick han i land 1891 och 1893 registerades firma AB Öhrnberg. Han började med att lägga in ansjovis i föräldrarnas hus, nuvarande Gamla Strandvägen 38.

Verksamheten växte och 1905 flyttade firman till ett nytt magasinshus i Norra Hamnen. Verksamheten fördes vidare av sonen Johan Öhrnberg och dottersonen Örjan Sandell. Företaget utvecklades till specialist på kaviar. 1979 såldes firman till Abba men drevs vidare under eget namn tills den lades ner 1993.