Violet Allgurén

1883 - 1964

Violet arbetade som lärarinna och sjukgymnast. Hon förlovade sig 1911 med sin kusin Sven Sandberg, men det blev inget giftermĂ„l.


Annons i SvD 25 nov 1925

8 år

18 år

Violet föddes 17/11 1883 i Laguna, Brasilien. Men föräldrarna tvingades lämna kvar henne efter ett besök i Sverige 1884. Ca 1 år senare blev man överens om att hon skulle bo och uppfostras hos sin faster Mina som inte hade några egna barn. Hennes man, C.G Schweder hade emellerid barn i ett tidigare gifte.

Hennes far skickade pengar för hennes uppfostran när han hade råd, men Violet bodde hela sin uppväxt hos paret Schweder.

När faster Mina dog 1928 testamenterade hon huvuddelen av sin kvarlåtenskap till Violet.

Violet dog 25/3 1964.


5 år