Släkt 1 - förfader Sven Allgurén

Ättlingar till Oscar

Oscar Mauritz var länsman i Vitemåla och Hagby. Av 12 barn nådde 6 vuxen ålder, endast en son.

De gifta döttrarna hade många barn men ingen som kallade sig Allgurén.

Sonen Edvard hade två ogifta döttrar. Ende sonen Thony hade 7 barn och 14 barnbarn.

Thony har idag ett stort antal ättlingar som kallar sig Allgurén.