Välkommen till Allguréns släktkrönika

Hemsidan redovisar personer som är förfäder till Pia och Bengt Allgurén samt syskon och kusiner till dessa förfäder. Redovisningen utgår från blodsband enligt kyrkoböckerna. Endast i något fall har adoption fått ersätta blodsbanden.

 

Grunder för hur du använder sidorna:

Alla sidor fungerar ungefär på samma sätt. Sidorna är tredelade med en smal manöverlist i överkant, en lite större manöverlist till vänster och en stor huvudsida. Den övre manöverlisten är samma hela tiden och där kan man välja vilka delar av hemsidan som man vill titta på.

Med listen till vänster väljer olika sidor inom samma område (familj, person). Oftast byts då inte manöverlisten. Men om så sker kan man återgå till samma område med hjälp av Alt + Vänsterpil.

För full funktionalitet på några av sidorna krävs att man tillåter script.

Så här kan du välja hur du vandrar genom hemsidan. Du kan börja var som helst. Välj gärna helsidespresentation (F11)

 

Manöverlisten i överkant ger följande val:

Namnet Allgurén Få en översikt av alla som använt namnet Allgurén

Eftersom namnet Allgurén är såpass ovanligt redovisas dessutom andra personer som tagit sig namnet Allgurén (Algurén) utan att vara släkt med den Sven Allgurén som 1791 var den förste som tog sig namnet.

Huvudlinje Se släktträdet och länka till förfäder till Pia och Bengt Allgurén

Släktlinje xxx: Komma ytterligare 2 generationer bakåt i tiden.

Bilder berättar Se de mest spektakulära bilderna

Hemorter Se en liten berättelse om de platser där Allgurénare bott

Nyheter Få en presentation av ändringar som införts senaste tiden.

 

Manöverlisten till vänster:

Från startsidan kan du länka dig olika typer av information om hemsidan.

Från andra sidor kan du länka dig till mer information om personen/familjen du studerar.

 

Varsågod och ta plats på släktresan och kom gärna med åsikter via e-mail.

 

Hälsningar

Bengt Allgurén

 

Skicka gärna ett mail och framför dina åsikter!