Huvudlinje

För alla släktträd gäller att vågräta streck representerar person medan lodräta streck representerar familj (par inklusive barn).

Blå vågräta streck länkar till personsidor.
Blå lodräta streck länkar till familjesidor.
Blå pilar länkar till sidor som förlänger huvudlinjen.