Eduard och Minna Allgurén

Brev till och från Eduard och Minna

Det finns ett antal brev bevarade och dessa ger en del ledtrådar till hur livet gestaltade sig för Eduard och Minna:

4 Juli 1868, Kalmar:
Till Eduard från hans far Oscar:
"Tag aldrig annat namn"

30 Mars 1879, Kastlösa, Öland:
Till Minna från systern Thilda:
"Gud välsigne er båda!"

29 Juni 1879, Porto Alegro, Brasilien:
Från Minna till syster Thilda:
"Jag har nu varit fru i öfver åtta dagar."

2 April 1882, Desterro, Brasilien:
Från Minna till syster Lydia:
"Äfven jag har fått mig en son och till honom lyckades jag då ändtligen få mig en svart amma."

17 April 1886, Concepcion del Uruguay, Argentina:
Från Eduard till syster Mina:
"Vår dotter Violet, som Minna tyvärr nödgades lemna i Sverige"

2 Jan. 1892, Taubaté, Brasilien:
Från Minna till syster Lydia:
"..neger- och mulattfolk ... ett fult, okunnigt, och lättjefullt slägte."

15 Dec. 1892, Hanoi:
Från Eduard till dottern Lilian:
"Här säga de icke som i Taubaté: Naõ posse trabulhar!"

21 Febr 1893, På medelhafvet:
Från Eduard till dottern Lilian:
"har med mig en liten elefant åt dig, som jag köpte på Ceylon."

1 Nov. 1893, Ibo:
Från Eduard till dottern Lilian:
"I det inre bo blott svarta och ociviliserade menniskor."

7 Sept. 1894 Wexjö:
Från Eduard till Minnas systerdotter Bertha:
"synd att en liten frisk och rosig "Nordblomma" som du med kraft och goda anlag skall gå och tyna bort i det stela blåsiga Kalmar."

17 Okt. 1896, London:
Till Eduard från Chas Ball:
"I shall be glad to receive the sum £70"

29 Nov 1897, London:
Till Minna från West India House:
"Please accept our deep and sincere sympathy in your heavy bereavement."

11 Dec. 1897, London:
Till Minna från Chas Ball:
"The shares therefore are at present valueless."