Sara Juliana Allgurén

f. Eurenius
1820 - 1873

Sara föddes 20 febr. 1820 i Skartofta, Skåne. Föräldrar var kontraktsprosten Carl Abraham Eurenius och hans andra hustru Anna Brita, född Hylander.

När Sara var 1 år dog hennes mor. Fadern gifte om sig och Sara togs om hand av sin morfars bror, teol. professorn i Lund, Anders Hylander och hans hustru.

Hon fick i många år fick bo och uppfostras i det Hylanderska hemmet vid Bredgatan i Lund. I brev mellan Anders Hylander och hans son, docenten vid Lunds Universitet Sven Hylander (1797-1825) hälsas ofta till och från Sara. Då Anders Hylanders hustru dog år 1841 testamenterade hon bl.a. 1.666:- Rdr till Sara och hennes make i form av kontanter. (Detta belopp motsvarar idag över 1 milj kronor.)

Delar av en beskrivning av Anders Hylander i "Gamla studentminnen från Lund 1918" av Ewert Wrangel:

"årets nattvardsungdom, ej mindre den från förra året höll han sig mest vid. Flickorna måste då sätta sig i en halvkrets omkring gubben. Vid hans fötter placerade sig på en pall en liten, mörklagd, mycket fager flicka, Sara Eurenius, som var upptagen i Hylanderska huset och dotter av prosten Eurenius i Öved, samt befryndad med Hylander.

I flera år utgjorde hon hans sällskap till dessa läsmöten. På färden till dessa begagnade Hylander alltid en gammal fyrsitsig övertäckt vagn (Berlinare), bekväm och konstruerad som ett litet kabinett."


Sara hade tre helsyskon och 10 halvsyskon. Hon gifte sig 1840 med Oscar Allgurén och födde 12 barn från 1840 till 1863. Endast 6 av dessa överlevde till vuxen ålder. Hon var sjuklig på slutet och dog 15 febr. 1873, endast 53 år gammal.

Bland efterlämnade papper finns ett vackert förlovningsbrev.


Sara med sonen Eduard 1852