Anders Hylander

1750 - 1830

Anders Hylander var född i Gärdhem, västra Tunhems pastorat, Älvsborgs län. Föräldrar var kommininster Sven Hylander och Kristina, född Davidsson. Vid föräldrarnas tidiga bortgång blev han upptagen som fosterbarn av kyrkoherde Forssenius i Tunhem.

Han började i Skara Skola, fortsatte i Skara Gymnasium, blev student vid Uppsala Akademi 1771. Flyttade 1773 till Lunds Akademi där han blev fil.kand., sedan fil.mag. 1775 och året därpå docent i grekiska och österländska språk. Förestod professuren i detta ämne 1780 - 1781. Professorstitel 1790. Kurator i Västgöta Nation 1779-80.

Han prästvigdes 1790 och blev teol. professor 1792 samt teol. dr. 1795. Kyrkoherde i Hardeberga och Sandby pastorat 1795 och prost 1796. Säte och stämma i Lunds teologiska fakultet 1798. Pastor i Stångby och Vallkärra pastorat 1806, Kyrkoherde i Uppåkra och Blackarp 1808. Inspektor för Västgöta Nation i Lund 1812 - 1830. Jubelmagister 1812 - 1830.

Han ägde en gård vid Bredgatan i Lund, han predikade i Lunds domkyrka och undervisade på universitetet.


Originalportätt av Per Krafft d.y. Stålstick av J.G. Ruckman. Ägare: Teologiska falkulteten vid Lunds universitet.

Anders Hylander gifte sig 1796 med Hedvig Juliana Troberg. Anders Hylander och hans hustru hade ett stort gårdshus i Lund där det alltid var öppet för alla. Han uppfostrade där Sara Eurenius, vars mor, brorsdotter till Hylander, hade dött när dottern var ett år.

Sonen Sven Hylander var docent i litteraturhistoria vid Lunds universitet, adjunkt i historia och prefekt vid universitetets museum och myntsamling.