Prisomräkning

På några ställen i hemsidan omräknas gamla tiders pengar till dagens penningvärde. Underlaget för sådan omräkning kommer från www.historia.se, baserad på

Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.

Omräkningen ger mycket stor skillnad mellan varor och tjänster. På hemsidan har antagits att halva beloppet används för basvaror och halva beloppet för inköp av tjänstefolk.