Eduard och Minna Allgurén

Sammanfattning

Eduard och Minna var gifta i 18 dramatiska år. I början levde de i Brasilien under ibland svåra förhållanden. Där föddes 6 barn varav endast 3 överlevde. De bodde också en period i Argentina.

Under denna tid var de på några korta besök i Sverige, bl.a. för att döpa barnen 1884.

Från 1892 bodde de i Sverige men Eduard arbetade långa tider med projekt åt engelska uppdragsgivare och var hemma mycket sällan.

1894 flyttade hela familjen till Växjö.

Eduard dog hastigt i Växjö 1897.

Minna flyttade med Lilian till Höja utanför Ängelholm där hon dog 1928.

Lilian

och hennes mor bodde ihop nästan hela tiden från Lilians födelse till Minnas död.

Thony

bodde i Brasilien tills han var 7 år då han blev bortackorderad till kyrkoherden i Kastlösa för att kunna gå i svensk skola.

Violet

lämnades kvar i Sverige 1884 och blev ett år senare fosterbarn hos Eduards syster.


Eduard och Minna Allgurén.
Bröllop 21:e juni 1879 i Porto Alegre, Brasilien

Violet, Thony och Lilian, Växjö 1894