Thony Allgurén

1881 - 1962

Barn i Brasilien

Lilian och Thony 1886
Concepcion del Uruguay (i Argentina)

Thony med mor och storasyster i Sverige 1884

Thony föddes 11 nov. 1881 i Desterro, nuvarande Florianapolis, i Brasilien. Han var mycket svag under första året men överlevde, delvis med hjälp av en svart amma. Han besökte Sverige första gången 1884 då han döptes.

Familjen återvände till Brasilien men tvingades lämna kvar Thonys lillasyster Violet i Sverige.


Thony och Lilian 1887 Salto.
På baksidan: "Till mormor with compliments from Edward"

Avskrift av dopattest:

År ettusen åttehundraåttioett den 11:te November föddes i staden Desterro provinsen Santa Catharina, Brasilien, och år ettusen åttehundra åttiofyra döptes av undertecknad ett gossebarn och erhöll i det heliga dopet namnet Herbert Thony Edgar.

Föräldrar äro: Ingenjören vid den Kejserliga regeringens jernbanor i Brasilien, Sven Edvard Abraham Allgurén och dess hustru Amina Emeli Helena Wistrand bekännande sig till Ev. Luth. läran.
Dopvittnen voro: Fadren och enkefru Gustafva Wistrand, Handlanden Johan Gustaf Dahlgren på Ekenäs och dess fru Nanny Laura Esaida Wistrand.

Halltorp i Kalmar Län den 21 April 1884
C. G. Pettersson
Kyrkoherde


Thony och Lilian 1887
Argentina