Familjen Dahlgren

Familjebild på
Ekenäs trappa 1899

(Sätt pekaren på något av
de blå namnen nedan:)

Bilden är tagen när sonen Arvid avlagt sin mogenhetsexamen.

Personerna framför pelarna är Gustafs syskon Oscar och Hulda.

Nere till vänster sitter Gustafs syster Lovisa Thim med familj.

Nere till höger står Gustafs bror fyrvaktaren Axel Dahlgren med fru och son.

Se bilden på annat sätt
Till Dahlgrens sida