Gustafva Wistrand

f. Carlström
1815 - 1899

Gustafva Carlström föddes 1815 som äldsta barnet till skepparen Jonas Carlström och hans hustru Brita.

Gustafva fick möjlighet till skolgång och tjänstgjorde ett år i Stockholm som piga. När hon kom hem fanns det i huset en inneboende som hette Nils Carlsson. De gifte sig och antog namnet Wistrand.

Gustafva blev mormor till 29 barn (det blev ytterligare ett efter hennes död), men hon blev bara farmor till tre. Gustafvas yngsta barn lämnade hemmet på 1880-talet. Sedan dess bodde hon i en lägenhet i det stora hus som de byggt och som hennes dotter Nanny övertagit. Hennes två yngre systrar Christina och Josefina, tidigare lärarinnor, bodde också i närheten.

De tre systrarna hade öppet hus för sina barnbarn och på kvällarna satt de och berättade om händelser från förr med extra inslag för att göra historierna mer intressanta för barnbarnen. Ett av barnbarnen blev så fascinerad att hon 50 år senare gav ut en bok ”Svarta Frun” med en del av dessa släktskrönor.

Gustafvas make Nils var under äktenskapets första 15 år skeppare. Under långa tider blev hon därför lämnad ensam i Kalmar med barnen. Hon fick då hjälp av sin mor. Från 1850-talet blev det bättre. De flyttade ut på landet och Nils satsade på jordbruket. Från 1864 satsades alla resurser på att bygga upp en handels-verksamhet i Ekenäs. Där byggdes då familjens stora hus som dels skulle inrymma alla barnen, men dessutom ge plats för en hotellrörelse.

Mellan åren 1837 och 1861 födde hon 4 söner och 9 döttrar.

Gustafva Wistrand var 84 år när hon dog i Ekenäs 1899, samma dag som yngsta systern Josefina. Gustafva hade då varit änka i 24 år. Sju döttrar och en son levde när Gustafva dog. Hon hade uppfostrat 7 viljestarka döttrar som alla fick möjlighet till bra skolgång vilket inte var så vanligt i mitten av 1800-talet. De flesta utbildade sig till lärarinna, men 6 av dem gifte sig så småningom och därmed fick de inte fortsätta i yrket.