Måns Olofsson och Ingeborg Petersdotter

Föräldrar till Sven Allgurén

Måns Olsson övertog gården i Bökevara i Algutsboda församling efter sin far Olof Jönsson. Han gifte sig med Ingeborg Petersdotter från gården Gunnaboda i grannförsamlingen Linneryd. De fick 18 barn, av vilka 9 uppnådde vuxen ålder.

Gården var på 1/4 mantal vilket gav hygglig försörjning av en familj och ca 5 drängar och pigor. Sönerna Magnus och Johannes fortsatte som brukare i Bökevara.

Bouppteckningen 1791 efter Ingeborg undertecknades av Sven med namnet Allgurén så namnet var redan då taget. Övriga syskon undertecknade med Månsson i samma handstil för samtliga. Mellan för- och efternamn fanns ett bomärke. Ingen av Svens bröder tog sig namnet Allgurén.

1844 skriver Sven Allgurén till Peter Wieselgren. "I lågbondstugan voro blott 2 små fenster och 18 barn. Ett fenster på ena sidan jemte ett takfenster."

Det är tveksamt om det verkligen föddes 18 barn i familjen. 15 har återfunnits i kyrkböckerna, men många dog tidigt så det bodde säkerligen aldrig fler än 9 barn i föräldrahemmet. Men det blev ju en bra historia som Wieselgren använde i sin skrift "Ny Smålands Beskrifning" från 1845 (2dra delen sid 864).

Sedan lånade Vilhelm Moberg samma mening i Utvandrarna. Med diktarens rätt har Moberg döpt om bondens son (Sven Allgurén) till prosten Brusander.

Se Mobergs text på sidan om Sven Allgurén.