Sven Allgurén

f. Månsson
1768 -1847

Sven Månsson föddes 30 aug. 1768 i Bökevara, Algutsboda socken. Föräldrar var bonden Måns Olsson och hans hustru Ingeborg Petersdotter. Föräldrarna fick 18 barn varav 6 dog i späd ålder. Två av de redan döda hade döpts till Sven men ändå försökte man en tredje gång.

Vid 14 års ålder uppmanades han av prosten Dryssén att studera och intogs 1782 i Wexiö skola. Sedan han läst på läroverk under 9 år, blev han student i Uppsala 1791 (23 år gammal), samma år som modern dog i lungsäcksinflammation.

Han tog sig namnet Allgurén då han började i Uppsala och planerade att klättra några pinnhål på den sociala stegen. Namnet kommer från församlingen där han var född.

Han prästvigdes 1795, blev Theol. kand. 1798 och fick pastoralexamen 1802. Han blev lektor vid Wexiö läroverk 1805, samma år som han gifte sig. Han blev rektor vid läroverket 1807 - 1808. En elev beskriver honom som en slö och ointresserad lärare som huvudsakligen satsade på att bli kyrkoherde. Artikeln var införd i Smålandsposten 1906.

Han blev kyrkoherde i Algutsboda 1809 samt prost 1811. Han kom då tillbaka till sin födelseförsamling där han hade 7 syskon och ca 50 syskonbarn, de flesta vuxna. I tjänsten fick han sedan begrava alla sina syskon och många av syskonbarnen.

Han fick 6 barn och var under närmare 40 år den dominerande personen i Algutsboda socken.

Sven Allgurén var en av Mobergs inspirationskällor till prosten Brusander i Utvandrarna:

"Brusander var son av en bonde, som i en liten stuga med två fönster hade uppfött och uppfostrat 18 barn. Han var själv det adertonde barnet; vid hans födelse dog modern. Han var alltså själv utgången från den allmoge, som utgjorde hans församling. Utan penninghjälp av den fattige fadern, som knappt förmådde ge honom matsäck under skolgången i Växjö, hade han som yngling under stora försakelser utbildat sig för det prästerliga kall, som han redan i barnaåren kände sig bestämd för."

Moberg berättade alltså lite av sanningen men det mesta var dikt.

Moberg var född i Algutsboda församling 1898,

Han verkade ha överskattat sina tillgångar och varit alltför generös med att ur egen kassa stötta sina barn och även fattiga i församlingen. Han förde noggrann bok över vilka utgifter han haft för barnens studier och bosättning, men verkade inte ha kontroll av sina skulder. Han lånade en hel del pengar bl.a. av personer i Algutsboda.

Han dog den 25 mars 1847, 79 år gammal. I sorgbrevet står det:
"Tillkännagifves att prosten och Kyrkoherden vid Allgutsboda församling, Theologie Candidaten, Magister Sven Allgurén stilla afled i Allgutsboda Prestgård den 25 mars 1847 uti en ålder af 78 år, 6 månader och 25 dagar, sörjd och saknad af maka, sex barn och 20 barnbarn.”

Vid bouppteckningen visade det sig att boet hade större skulder än tillgångar. Arvingarna tvingades begära urarva konkurs, vilket innebar att borgenärerna fick ta hand om hela boet medan änkan inte ens fick ta med sig sina kläder. Å andra sidan blev arvingarna därmed inte skyldiga att betala hans skulder.

Hans nästan 40-åriga gärning i Algutsboda finns dokumenterad i över 1000 sidor protokoll från sockenstämman där han i egenskap av kyrkoherde var ordförande. En del av hans gärning finns beskrivet i Algutsboda Sockenböcker. En sammanfattning presenteras på sidorna om Arbete och Intresseområden.

Dessutom finns hans biografi tillgänglig på nätet där man återfinner delar av stämmoprotokollen ordagrant återgivna.