Brasilien på 1800-talet

 

Brasilien

De delar av Brasilien som Eduard besökte har en topografi som gör det mycket svårt att ta sig in i landet. Direkt innanför sandstranden vid kusten reser sig svårforcerade bergsmassiv. Floderna avslutas med vattenfall nära kusten så det är för det mesta omöjligt att resa med båt närmast kusten.

Tidsandan

I sina dagböcker uppehåller sig Edward mycket kring djur och jakt. Han är angelägen om att framstå som en modig jägare.

Vidare märker man tidsandan, både i dagbok och brev. Raserna har olika egenskaper. Den europeiska rasen är överlägsen och längst ner kommer den svarta rasen. Portugiser som bosatt sig i Brasilien är "slöa och initiativlösa".


I Porto Seguro landsteg de första européerna.
Mellan Coritiba och Miranda hjälpte Edward till att rekognosera för järnväg.
I Florianópolis föddes Thony.
I Cortitiba bodde familjen kring 1884.
Mellan Coritiba och kusten går ännu idag en
hisnande järnväg som byggdes under de åren.

Brasilien har i alla tider varit ett land med ett fåtal enormt rika människor och ett stort antal mycket fattiga. Förmögenheterna skapades av enstaka produker, först sockerrör, sedan kaffe och gummi. Konjunkturerna har växlat starkt beroende på världsmarknadspriset på dessa produkter.

Under åren 1840 till 1890 styrdes Brasilien av kejsar Dom Pedro II. De åren anses som de mest lovande i statens historia. Visserligen blev det många konflikter med grannländerna och även åtskilliga uppror bland slavarna. Men 1888 blev Brasilien ett av de sista länderna som avskaffade slaveriet.

Brasilen har enorma naturtillgångar och har alltid ansetts som ett framtidsland. Men det verkar dröja innan framtiden kommer!