Eduard Allgurén

Järnvägen vid Coritiba

En av de större turist-attraktionerna i Coritiba är den hisnande järnvägen till Paranagua. Ett privat brasilianskt företag fick koncession 1871 och slutförde kartläggningen 1873. De verkade sedan få ekonomiska svårigheter så byggandet startade inte förrän 1880. Det pågick i fem år och hela sträckan var klar 1885.


Järnvägen startar I Coritiba på 900 meters höjd och passerar 13 tunnlar och 67 broar genom vilda bergsmassiv på sina 11 mil ner till Paranagua. Det är dyrare att sitta på den sida som ligger över stupen för där man har en svindlande utsikt.

Dessa uppgifter skall jämföras med att Palms europeiska grupp startade rekognoseringen 1872 för en järnväg mellan Antonia och Miranda. En av de fyra grupperna rekognoserade just den sträcka som redan hade tilldelats det brasilianska företaget. Använde man den europeiska gruppen för att kontrollera att det inhemska företaget kom med korrekta uppgifter?

Eduard klagade 1886 på att det var svårt att få arbete omkring Coritiba där Minna och barnen bodde. Det var säkert så eftersom ett enormt järnvägsbygge då hade avslutats i trakten. Det finns ingen uppgift om att Eduard deltog i arbetet med järnvägen mellan Coritiba och Paranagua. Men troligen var det så.