En bild - två världar

Göteborgsbesök i Rannekärr 1910

Vi ser här en familjebild från 1910 med 2 föräldrar, 2 döttrar och 4 söner. De står framför familjens gård i Rannekärr på den bohusländska landsbygden. Två av sönerna har flyttat till Göteborg där de startat en verkstadsrörelse. De är på besök på sin födelsegård. De har med sig sina göteborgsfruar.

8 av personerna talar bohusländska med spetsiga och långa iiii. Två talar en utpräglad göteborska.

Om du som tittare får en chans att gissa vem som är vem, så kommer du säkert att träffa rätt. Men kan du ana vad personerna känner?

De fyra ogifta barnen står till vänster tillsammans med fadern. Till höger står modern tillsammans med de gifta sönerna och deras fruar.

Längst till höger står Anna, som är yngre än de övriga, Hon har nyss fått barn, bara 4 månader efter sitt giftermål. Hon markerar med sin placering, sin hållning och sin klädsel att hon inte hör hemma hos sina lantliga släktingar.

Till vänster står två gudfruktiga fröknar som talar bohusländska. De går varje söndag och lyssnar på Jörlandas schartauanske präst. Om fruarna och fröknarna talade med varandra (vilket inte är så säkert) skulle de med viss möda förstå varandras språk. Men de skulle nog inte förstå varandras liv.

Bilden visar en familj där människorna lever i två olika världar. Vad tänker de medan fotografen gör sitt jobb?

Och varför står mamman på Göteborgssidan?

Mera om familjen kan man läsa på familjesidan.