Albin Andersson

från Rannekärr
En bild - två världar

Axel och Albin med fruar på besök i Rannekärr.
Vänstra gruppen: Alma född 1870, Niklas född 1880, Gerda född 1873, Birger född 1876, pappa Anders född 1831.
Högra gruppen: mamma Betty född 1836, Axel född 1872, hans hustru Olivia född 1871, Albin född 1878 och hans hustru Anna född 1887.

Albin växte upp med 5 syskon på gården Rannekärr i Jörlanda norr om Kungälv i slutet av 1800-talet. Även på andra håll i Bohuslän var barnkullarna stora så det blev trångt på gårdarna. Många utvandrade. En del reste över Atlanten men de flesta hamnade i Göteborg.

Till vänster står Niklas som kommer att gifta sig med en flicka från trakten och ta över gården. Deras äldste son kommer också att gifta sig med en flicka från trakten och ta över gården. Deras son kommer också att ta över gården....


De äldre sönerna Axel, Birger och Albin reste tidigt till Göteborg. Axel och Albin startade där en gemensam firma ("Bröderna Andersson"). De hittade också var sin göteborska som de gifte sig med.

På bilden, som förmodligen är från 1910, står de fyra ogifta barnen till vänster tillsammans med fadern. Till höger står modern tillsammans med de gifta sönerna och deras fruar. Grupperna verkar stå på var sin sida om en gränslinje.

Längst till höger står Anna, som är betydligt yngre än de övriga, Hon markerar med sin hållning och klädsel att hon inte hör hemma hos sina lantliga släktingar.

Till vänster står två gudfruktiga fröknar som liksom syskonen talar traktens bohusländska med långa "iii". De går varje söndag och lyssnar på Jörlandas schartauanske präst. Till höger står två fruar som talar göteborska. Den ena fick dessutom barn 4 månader efter giftermålet. Om fruarna och fröknarna talade med varandra (vilket inte är så säkert) skulle de med viss möda förstå varandras språk. Men de skulle nog inte förstå varandras liv.


Albin, längst till höger, kommer att lägga beslag på firman i Göteborg och utveckla den till ett stort företag med flera fabriker och affärer i alla stora svenska städer. Hans söner måste hjälpa till i företaget direkt efter realen.

De två systrarna flyttade senare också till Göteborg. Den äldsta bodde hela tiden i samma hus som Albin. När Albins äktenskap sprack (vad var det jag sa?) flyttade hon in som hushållerska hos sin bror.

Albins äldste son tog över företaget men lyckades inte driva det vidare utan det gick i konkurs. Han startade då ett eget företag. Mellansonen kände sig medskyldig till företagets problem så han tog livet av sig. Yngste sonen lyckades tidigt lämna firman, drev ett eget företag och flyttade till Spanien då han pensionerade sig.

Bilden visar en familj där människorna står i ett kraftfält mellan två poler. Vad tänker de medan fotografen gör sitt jobb? Kan de föreställa sig de olika världar som kommande kusiner och sysslingar får uppleva som resultat av förfädernas olika val?