Instruktion

hur man reser i släkten Allgurén

Presentationen är anpassad för Windows och helskärm 700x1300 pixel. Den är testad med Explorer ver 10.0, Mozilla Firefox och Google Chrome. Med Mac kan det bli vissa fel.

Alla sidor fungerar ungefär på samma sätt. Sidorna är tredelade med en smal manöverlist i överkant och en lite bredare manöverlist till vänster. Resten är en stor huvudsida. Den övre manöverlisten är hela tiden densammaoch där kan man välja vilka delar av hemsidan som man vill titta på..

Med listen till vänster väljer man olika sidor inom samma område (familj, person). Oftast byts då inte manöverlisten. Men om så sker kan man återgå till samma manöverlist genom att backa, t ex med hjälp av Alt + Vänsterpil.

För full funktionalitet krävs att man tillåter script på några av sidorna.

Materialet är uppbyggt kring ett grundläggande släktträd samt normalt ett eller flera dokument per person och ett eller flera dokument per familj.

Huvudlinjen omfattar bara personer i rakt uppstigande led från Bengt och Pia Allgurén, de som kan kallas genbärarna. Släktträdet i huvudlinjen omfattar bara 5 generationer. Man kan komma två generationer längre bak i tiden genom att välja ett av de 4 släktlinjerna.

Från Huvudlinjen eller Släktlinjerna länkas man till en Personsida genom att klicka på namn som är understrukna med blått streck. Från en sådan personsida kan man fortsätta för mer detaljer om personen eller till andra sidor om hans/hennes närmaste anförvanter i olika riktningar. Man använder då huvusakligen manöverlisten i vänsterkant.

Från Huvudlinjen eller Släktlinjerna kommer man till en Familjesida genom att klicka på de lodräta blåa strecken. Familjesidorna visar ofta ett mer detaljerat släktträd med föräldrar, barn och barnbarn, som alltså är bröder, kusiner etc till personer på huvudlinjen.

Från person- och familjesidorna kan man alltså nå personer som inte finns representerade i huvudlinjen.

På alla sidor skall man kunna komma tillbaka till ursprungssidan med hjälp av menyn i överkant.

Tips:

Du kan enkelt hoppa tillbaka till föregående sida med kortkommandot "Alt och vänsterpil".

Genbärare

Bland alla de personer som finns omtalade i en släktkrönika kan försöka skilja mellan direkta förfäder (förmödrar, anfäder, anmödrar?) och andra bifigurer.

Med modernt språk kan man säga att förfäderna är de som lämnat spår av sina gener i min kropp. Man kan kalla dem för genbärare (eller kanske gengångare). Bifigurerna blir då syskon, kusiner etc till dessa genbärare.

I släktträden är genbärarna ritade med svart och bifigurerna med grönt.

För alla släktträd gäller att vågräta streck representerar person medan lodräta tjockare streck representerar familj (par inklusive barn). Svarta streck betyder förfäder (-mödrar) i rätt uppstigande led. Gröna streck betyder sidopersoner som syskon, kusiner etc.

På alla sidor betyder blått att man där kan länka sig till nya sidor.