Johan Bruno Andersson vill antaga namnet Allgurén

Skriftväxling 1946

Brevet besvarades ganska snabbt:

Paul och John Allgurén hade släktforskat under många år med början i slutet av 1920-talet. Därför måste det ha kommit som en ordentlig överraskning när brevet enligt nedan ankom:

Från
MÄLARDALENS FÖRSÄKRINGS- & FASTIGHETSBYRÅ

Enköping den 24 oktober 1946

Till
Herr Anthony P. Allgurén

Skepparen å Hjulsta färja, Johan Bruno Valdemar Andersson född den 6/10 1898 i Oskars församling Kalmar län, och son till skräddaren Johan Petter Andersson i Ahlsjö och dennes hustru Ida Matilda, f. Allgurén, har begärt vår medverkan för att få antaga morsnamnet AlIgurén för sig och sina barn.

Då detta emellertid icke torde låta sig göra utan medgivande från Eder tillåta vi oss därför tillskriva Eder med förfrågan, huruvida Ni har något att invända mot framställningen.

Högaktningsfullt
MÄLARDALENS FÖRSÄKRINGS- & FASTIGHETSBYRÅ
E. Lindahl

Från
ANTHONY P. ALLGURÉN

Göteborg den 12/11 1946

Till
Mälardalens Försäkrings- & FastighetsByrå
ENKÖPING

Ang. släktnamnet Allgurén.

Till svar å Edert brev av den 24 pto får jag meddela, att jag gjort en noggrann undersökning bland alla mina papper över våra släktmedlemmar, som burit eller bära namnet Allgurén. Jag har emellertid ej kunnat återfinna nämnda Ida Matilda Allgurén bland släktpapperen.

Med anledning härav kan jag ej lämna något medgivande för skepparen J.B.V. Andersson och hans barn att få antaga namnet Allgurén.

För den händelse omnämnda Ida Matilda Allgurén ändock skulle vara ättling av stamfadern för vår släkt, prosten och kyrkoherden Sven Allgurén, född är 1768 i Algutsboda, vore jag tacksam för ytterligare upplysningar ang. hennes släktförhållanden till denne Sven Allgurén.

I den omfattande släktforskning, vilken jag under flera år bedrivit, finnes nämligen fortfarande en del luckor, som jag ännu ej lyckats fylla. Kan det emellertid styrkas, att vi äro släkt, lovar jag att taga frågan under förnyad prövning i samråd med min fader och mina bröder. Detta brev utgör sålunda svar även från min far, Anthony Edgar H. Allgurén, Kastellgatan 16, Göteborg, som Ni ju även tillskrivit i samma sak.

Högaktningsfullt