Elis och Amanda Luckey


Elis' 50-årsdag 1916

Elis och Amanda bodde hela livet i Lysekil. Om somrarna bodde de på Stjärnvik vid Gullmarsfjordens västra strand.

De hade 6 barn och 7 barnbarn. Evald och Aina hade egna biologiska barn medan Vanda och Maja adopterade barn från det krigsdrabbade Finland.


Familjens hus på Kyrkogatan

Elis och Amanda med Ewald och Vilma 1905