Stjärnvik

Husen

Stora huset vid Stjärnvik, ca 1920

Elis och Amanda byggde sitt sommarställe Stjärnvik vid Gullmarsfjordens västra strand kring 1910.

Senare tillkom fler hus.

Släkten har tillbringat många somrar vid Stjärnvik som med tiden övertogs av barn och barnbarn.


Vy från vattnet 1922. Stjärnvik till vänster, Laurins hus till höger.

Framför Wilmas stuga sitter 1959:
Pia, Ruth, Vanda och Elof Lindholm samt Kerstin Lycke

Foto 1943. Wilmas stuga har tillkommit vid stranden.