Carl Dahlqvist

1881 - 1915

Carl Wilhelm Dahlqvist föddes i Göteborg av föräldrar som invandrat från Bohuslän. Han hade tre bröder och en syster.

Carl utbildade sig till tapetsör.

Han praktiserade ½ år i Hamburg innan han i början av 1901 återkom till Göteborg. Han började arbeta på Mölnlycke möbelfabrik, ca 2 mil från Göteborg.

I Mölnlycke träffade där sin blivande fru Anna. De gifte sig 1902. Se fortsättning Familjen.

Carl efterlämnade två intressanta brevkortsalbum som ger en bild av livet i början av 1900-talet.

Carl fick TBC i tjugoårsåldern och måste ofta vårdas för detta. Se vistelsen på Sanatorier.


Ca 1901

Ca 1908

1909