Helena Sjöbeck

f. Modig
1760 - 1826

Helena Modig var var yngsta barn till en välbeställd handelsman i Växjö i hans andra äktenskap. Hennes mor fick 10 barn men endast 4 nådde vuxen ålder, Hon hade dessutom en 26 år äldre halvsyster. Föräldrarna var 56 resp 36 år när hon föddes och båda hann att dö innan Helena var 17 år.

Men då hade hon 4 syskon och mängder med syskonbarn omkring sig. Några syskonbarn var äldre än hon själv. Hon hade dessutom ett arv från sin far som gjorde henne attraktiv på äktenskapsmarknaden.

Några månader efter faderns död giftes hon in i en annan handelssmannasläkt. Hon var då bara 17 år gammal.

Hennes make Carl Johan Sjöberg dog tidigt och efterlämnade Helena och fem barn.

När dotterns man Sven Allgurén blev kyrkoherde i Algutsboda fick Helena flytta med. Enligt mantalsuppgift 1808 upplät Sven "med kristlig undergivenhet en plats i sitt hem även åt svärmodern änkefru tullinspektorskan Sjöbeck".

Helena dog i Algutsboda 1826.

En omfattande kartläggning av Jon Modig och hans ättlingar gjordes av Karl Modig i slutet av 1930-talet. Resultatet finns kopierat i ca 20 stencilerade böcker:
"Jon Modig och hans släkt".

Jon Modig var handelsman och borgare i Wexiö. Han samarbetade med två andra borgare, bröderna Måns och Sven Larsson, som också tog sig namnet Modig, kanske kom de från samma trakt som Jon. Han var uppenbarligen en skötsam man som så småningom fick en omfattande affärsrörelse och som ägde fastigheter och viss förmögenhet.

Samtliga söner fick undervisning i Wexiö skola. Han anförtroddes värderingar vid bouppteckningar o dyl.

Jon Modig dog i "vattensjuka" 73 år gammal.

Se även en kort beskrivning av Wexiö på 1700- och 1800-talen.

Utdrag ur Jon Modigs utfästelse:

".....till att visa sitt faderliga hjerta mot sina barn och ehuru tiderna på ett eller annat sätt äro omskifteliga och förändring underkastade....",
så utsätter fadern ett för allt såsom moderarv ettusen daler smt till dem varje, innestående hos fadern,
"....och blifwa the i thenna bouppteckning upptagna fastigheter icke endast för ovanstående mödernearf wäderhäfftige, utan ock förbehållne till oförryckt bestånd under faderns lifstid, och till theras framdeles gemensamma förmon så wida den högste Guden nådeligen afwärjer olyckeliga och wådeliga händelser".
De fastigheter som nämns i bouppteckningen är ett flertal i Växjö och dessutom
"½ frälsehemman belägit i Norraby socken Borlanda by Nilsagård kallad samt fastigheten Kalwamo i Algutsboda".

Helenas far Jon (Jonsson) Modig.

flyttade till Wexiö från Söraby, 3 mil norr om staden, i början av 1730-talet, tillsammans med en son. I Wexiö gifte han sig med Karin Börjesdotter och kallade sig så småningom Jon Modig. Hustrun dog 1744 då hon fött 6 barn. Då levde endast tre av barnen. Den nyfödda dottern dog några dagar senare, medan en äldre dotter dog 14 år gammal. Endast dottern Ingeborg nådde myndig ålder.

Efter lite mer än ett år som änkeman gifte Jon om sig med Catharina Ek, som dog tillsammans med barnet i sin 10:e barnsäng. Endast 4 av dessa barn uppnådde vuxen ålder.

Efter Catharinas död upprättades bouppteckning och testamente där man bl a läser att behållningen uppgick netto till 7.000 daler. Vardera barnet fick en utfästelse om 1000 daler.

(1000 daler 1770 motsvarar år 2010, se ref:
- varor för 70.000 kr
- arbete för 1,7 milj.Kr)