Ekenäs

Utveckling av hamn, handel, pensionat och källa

När Nils Wistrand bestämde sig att satsa på Ekenäs, var det ett obetydligt samhälle med några torp. Men han startade ett varv, byggde ångbåtsbrygga och blev en av fyra handelsmän på platsen. Han lyckades få ångbåtarna från Öland att angöra Ekenäs hamn och även Ekenäs källa strax norr därom.

Källan hade länge varit känd av lokalbefolkningen. Den ligger nära strandkanten och har ett järnhaltigt vatten. Runt denna källa byggdes det upp ett litet samhälle. Bara några hundra meter från stranden byggdes ett pampigt hus med 2 ½ våningar med 30 gästrum och matsal, allt med en härlig utsikt över skärgården och Kalmarsund.

På anläggningen kunde man alltså erbjuda allt det som på den tiden ansågs hälsosamt, järnhaltigt vatten, kallbad, havsluft och promenader. Man kunde också ägna sig åt sällskapsliv och mindre nyttiga drycker.

Ekenäs Källa hade sin storhetstid under 1870- och 80-talen. Verksamheten pågick fram till 1930-talet.


Annons 1871 ur Kalmar Tidning.

Den stora villan i Ekenäs, byggd av Nils Wistrand (foto ca 1900). Huset fungerade under 1900-talet som barnkoloni, var 2003 i privat ägo och är numera rustat.

Söder om huvudbyggnaden låg ett stort gulmålat hus som kallades "Brunnssalongen", där man kunde umgås i glada vänners lag. I samma byggnad fanns också rum för den läkare som hade mottagning två dagar i veckan.

Längre ner mot stranden låg "Schweizeriet", en låg envåningsbyggnad med veranda längs hela långsidan. Där serverades kaffe och andra "läskande drycker", för det tog på krafterna att promenera i brunnsparken!

Vid sjöstranden, strax utanför källan, låg varmbadhuset med fyra badrum, där bastanta baderskor tvagade och knådade badgästerna efter alla konstens regler.

Man tog emot ca 500 pensionatsgäster per år som kunde bo antingen i samhället eller vid källan. Marknadsföringen skedde via annonser i tidningar och artiklar i tidningarna.