Algutsboda

Namnet Allgurén finns första gången dokumenterat 1791 och härstammar från Algutsboda socken. Namnet Algutsboda i sin tur fanns redan på 1100-talet. Det finns i skrift första gången 1334. Det kommer från egennamnet Algot som förmodligen hade sina tillfälliga hus = bodar på den plats som ursprungligren kallades Algutsboda. Senare blev det namnet på hela socknen.

Det finns inte mycket dokumenterat om Algutsbodas tidiga historia. Det låg mitt i det område som var centrum för Dackefejden och borde därmed ha blivit drabbat av denna. 1567 brann kyrkan, prästgården och en del av byn upp efter en explosion i samband med salpetersjudning.

Efter branden byggdes en ny kyrka men efter 100 år var den ordentligt förfallen. I dokument från 1763 uppger man att "gudstjänsten icke utan ögonskenlig livsfara för åhörarna kunde där förrättas". Kyrkan stängdes och en ny kyrka byggdes kring den gamla. Den invigdes 1767, året innan Sven Månsson, senare Allgurén, föddes.

Algutsboda socken hade 2.878 innevånare år 1780. Detta var betydligt mer än närmaste staden Växjö. År 1840 hade befolkningen vuxit till 4.100 personer.

Sven Allgurén blev kyrkoherde 1809. Då hade man nyligen skaffat en ny altartavla som föreställde Kristi Himmelsfärd. 1810 kom en ny orgel. Kyrkan renoverades också kraftigt under hans tid som kyrkoherde. Bland annat så gjöts klockorna om och namnet Sven Allgurén står på både Storklockan och Lillklockan.

Sven Allgurén dog 1847. De flesta av hans ättlingar flyttade från Algutsboda, liksom många andra i bygden. Vilhelm Moberg, som var född i Algutsboda, berättar om detta i sin romansvit Utvandrarna.

Men det var bara ett fåtal av Svens ättlingar som emigrerade till Nord-Amerika.

 

(Uppgifterna om Algutsboda kommer delvis från
Algutsboda Sockenbok,
utgiven av Hembygdsföreningen)

Algutsboda är känt för sin steniga mark. Under århundrden har bönderna röjt sten. En del av stenen ligger i de imponerande stenmurarna men huvuddelen ligger i vägar, husgrunder, sjöar och annan utfyllnad. Beräkningar visar att man från åkrarna i Algutsboda har röjt lika mycket sten som finns i Cheopspyramiden i Egypten. Då kan man göra jämförelsen att ca 2.000 människor i Algutsboda på deltid under 200 år flyttade lika mycket sten som 10.000 slavar gjorde på 10 år i Egypten!


Algutsboda kyrka