Oscars minnesbok

Minnesboken innehåller dikter och teckningar av Oscars vänner åren 1831 och 1832 då han var kring 20 år. Vissa av teckningarna är praktfulla medan dikterna är ädelpekoral.

Bokens inledning har skrivits av Oscar i Ousby 12 januari 1831:

Minnen
af
Vänner och Bekanta


med följande poetiska rader:

"Om dig ingen sällhet återstår,
tryck dig närmare till den förflutna,
och uppfriska med en tacksam tår,
Minnets rosor utan ånger brutna."