Syskonen från Brasilien

1894

Eduard och Minna Allgurén fick i Brasilien sex barn. Tre överlevde. De var födda 1880, 1881 och 1883.

1884 åkte hela familjen till Sverige, bl.a. för att döpa barnen. Men förhållandena i Brasilien var svåra, så man lämnade kvar den ettåriga Violet. Hon adopterades sedan av Eduards äldsta syster som bodde i Uppsala.

När Thony, född 1881, blev 7 år, skickades han till Sverige för att börja skolan. Han blev då fosterbarn hos kyrkoherdefamiljen Medelius i Kastlösa på Öland. Han bodde där tills han var 16 år.

Äldsta barnet Lilian bodde kvar hos föräldrarna i Brasilien och Argentina. Hon följde med sina föräldrar till Sverige ett par gånger innan de slutligen bosatte sig i Kalmar 1891. De flyttade sedan till Växjö 1894.

Alla tre syskonen träffades därför bara några enstaka gånger i livet. Den enda gemensamma bilden togs när alla tre var i Växjö 1894 i samband med sin mammas 50-årsdag.


Violet, 11 år, Thony 13 år och Lilian 14 år i Växjö 1894.