Nils Wistrand

1808 - 1875

Nils Wistrand föddes 1808-05-16 i ett soldattorp i Högsby församling, Virstads rote. Modern, Lena Persdotter var ogift.


1868

Nils började sin bana med att valla getter och svin på herrgården Ryningsnäs. Men han fick möjlighet att gå i skola i Döderhultsvik. Det lär ha varit hovmarskalken Baumgarten på Ryningsnäs som hjälpte honom till detta. Det ryktades också att denne var hans verklige far.

1825 var han assistent hos fältskär D W Strömberg i Wimmersby. 1826 flyttade han till Kalmar, han kallades fortfarande Nils Carlsson och titulerades betjänt. Han har "försvarlig katekeskunskap, är anständig, vaccinerad och för ung till ägtenskap".

Han gick tidigt till sjöss och kom så småningom upp i god ställning, det tycks varit lönande att idka kofferdifart. Kanske kunde man tjäna extra genom att gå runt de på den tiden höga svenska tullarna!

Han blev sedan hyresgäst hos sin blivande svärfar i Kalmar och gifte sig 1836 med Gustafva Carlström, född 1815. De flyttade till ett hus på Storgatan och bodde där 1836-50. Under den tiden seglade han mycket på främmande länder bl a England, Spanien och Sydamerika med sin självritade skonert. Han blev sedan befälhavare på olika fartyg.

1850 köpte han lantegendomen Fredrikslund i Voxtorp och blev jordbrukare. Men kring 1860 beslutade han att satsa på en verksamhet i Ekenäs vid Kalmar sund. Han avstyckade en del av Fredrikslund och sålde resten av gården 1864. På den avstyckade delen i Ekenäs byggde han en praktfull villa. Familjen bodde ett år i Ekmansgården i Ljungbyholm tills nya huset var klart.

Nils hade bestämt sig för att utnyttja den kommande handelsreformen då städernas handelsmonopol upphörde. Han grundade en firma och satsade på att anlägga hamn, varv, bryggeri och handelsverksamhet i Ekenäs.

De flyttade 1865 till det nya huset i Ekenäs, som också hade rum för uthyrning . Nils såg till att Ekenäs fick färjeförbindelse med Öland. Han var också en drivande kraft för brunnsverksamheten vid Ekenäs källa.

Han skapade samhället Ekenäs och kallades allmänt för Ekenäskungen. Han engagerade sig i kommunen och blev kommunalstämmans första ordförande.

Nils dog 1875-09-19. Han hade då gjort en fantastisk klassresa, från oäkta barn till en enkel piga till en rik affärsman med många och välutbildade barn.

Hans dotter Lydia beskriver honom som sträng, intelligent, spekulativ, omtyckt, klipsk och häftig. Han var företagsam och hade speciellt god handstil. På 2000-talet skulle han ha kallats entreprenör.