Släkten Roth i Tydje

Prästens betydelse för släktforskningen

Fel i kyrkböcker

När prästen 1812 bytte husförhörsbok råkade han förväxla datum för både Peter och Stina med två andra församlingsbor. Under hela sin gifta tid drogs Petter och Stina med fel födelsedatum.

När familjen flyttade till Slädekärr råkade prästen dessutom ge Petter samma namn som den då döde fadern. De felaktiga födelsedagarna stod fortfarande kvar. När prästen 1815 bytte husförhörsbok stod fortfarande faderns namn inskrivet men det rättade han senare, men aldrig födelsedagarna.

Den släktforskande kyrkoherden

Kyrkoherde Hallenberg i Tösse -Tydje forskade i kyrkböckerna 1919 efter alla Petter Roths barn och barnbarn. Han redovisade resultatet i form av vackra handskrivna bilder som har legat till grund för vidare kartläggning.

   
Första och sista sidan av kyrkoherde Hallenborgs släkttavlor bestående
av 12 tavlor, varav 2 st visas på denna sida

Släkttavla Nr I

Släkttavla Nr IV