Släkten Roth i Tydje

Gårdar och barnbarn

Bröderna Magnus och Anders Roth fick sammanlagt 9 barn (6 söner och 3 döttrar), som överlevde till vuxen ålder. Anders fick dessutom två söner som drunknade den 3 juni 1860, 10 resp. 7 år gamla, och som blev varnande exempel för alla yngre släktingar att möta samma öde.

De två bröderna fick totalt ca 64 barnbarn. Av dessa var 15 sonsöner och skulle enligt den tidens normer heta Roth. Men två bytte namn för att det var så många andra i socknen som också hette Roth.

Av de 13 barnbarn som hette Roth emigrerade 5 till Amerika. Efter en tid återstod endast tre med namnet Roth i hemsocknen.

Det var inte bara manliga ättlingar som emigrerade till Amerika, utan ungefär lika många kvinnliga ättlingar. Som exempel fick Magnus’ son Johannes 3 söner och 2 döttrar. Kring 1888, när yngsta barnet var 18 år, flyttade nästan alla, föräldrar, barn och barnbarn till Amerika. Endast en dotter blev kvar i Sverige.

Peter Roths ättlingar finns idag spridda på många platser i Sverige. Men fortfarande finns många kvar i Dalsland och dess närhet.


Gårdarna i Tydje ligger inte långt från Vänern