Sockenskräddaren Johan Oscar Allgurén

Vid Färdhems kyrka på Gotland finns en gravsten med inskriptionen "Tacksamma lärjungar reste vården. Vad hon kunde det gjorde hon."

Under denna sten ligger diakonissan och småskollärararinnan Sara Allgurén, född Pettersson 1831 i Karlskoga, död 1889 i Färdhem. Hon kom till Färdhem från Borås 1863, utsänd av Ersta diakoianstalt för att starta en skola. I Färdhem gifte hon sig 1872 med sockenskräddaren Johan Oscar Allgurén.

Denne var född 1833-03-16 på torpet Hagen i Askeryd utanför Jönköping. Hans far hette Johan Magnus Ahl och det är oklart varför Johan Oscar senare i livet tog sig namnet Allgurén. Han flyttade via Eksjö till Stockholm, där han gifte sig och fick sonen Wilhelm Oscar, född 1862-08-19. I Stockholm arbetade han bl.a. som poliskonstapel. Han flyttade 1867 med sonen till Färdhem där han arbetade som sockenskräddare.

I Färdhem gifte han sig 1869 med Christina Margareta Johanna och de fick en flicka samma år. Men modern dog 19 dagar efter förlossningen och flickan några månader senare. Sedan gifte han sig alltså med Sara men de fick inga barn.

Sonen Oscar flyttade tillbaka till Stockholm 1888 där han arbetade som handelsresande. Han dog 1897 utan att efterlämna några barn, se notisen ur Kalmar Tidning.

När Johan Oscar dog 1909-12-13 begravdes han bredvid sin hustru Sara.

Ellen Lindegren som sommarbott 40 år i Färdhem har skrivit några betraktelser kring Sara Allgurén och har också kopierat makarnas foton, men fotoalbumet är försvunnet.


Johan Oscar Allgurén

Sara Allgurén

Notis i Kalmar Tidning 4/12 1897