Släkt 2 - förfader Johan August Allgurén

Kring 1880 antog Johan August Nilsson i Uddevalla släktnamnet Allgurén. (Även hans bror Carl Johan tog sig detta namn men denne verkar inte ha fått några barn.)

Johan August fick fyra söner som alla kallade sig Allgurén. Namnet fördes vidare in i 2000-talet men verkar försvinna framöver eftersom det nu bara bärs av några ogifta äldre kvinnor.

Man kan undra varför de två bröderna tog sig namnet Allgurén. De var söner till en Nils Nilsson, född 1832 i Algutsboda med okänd fader. En möjlighet är att man med namnet ville få en koppling till sin gamla hembygd.

Det är naturligtvis också möjligt att farfadern inte var helt okänd utan var en av Sven Allguréns söner. Den äldste, Carl Wilhelm, hade enligt domstolsprotokoll faktiskt en annan oäkta son, född 1832, med en prästdotter. Det kan ha varit fler.