Hans N-son Lycke

på Lit-de-Parade

Fotografering på 1870-talet krävde tung utrustning och speciell belysning.

De flesta bilderna från den tiden är därför tagna i fotoateljé.

Men fotografen av nedanstående bild har tagit med sig utrustningen ut i verkligheten.


Hans Lycke på lit-de-parade, juldagen 1875, omgiven av alla sina då levande barn:
Fredrik (38 år), Carl Robert (44 år), Johannes (49 år), Adolf (51 år), Maja (55 år) och Nils (42 år).