Josef & Anna Brita Hylander


Anders Patrik Hylander
(1838 - 1930)

Åborätt innebär ärftlig besittningsrätt, utan tidsbegränsning, till annans jord. Ofta var detta förenat med rätt för åbon att friköpa fastigheten.

Det var alltså på Röe som Anna Brita växte upp och det var här hon träffade sin blivande man Carl Abraham Eurenius.


Sven Hylander
(1867 - 1953)

Anna Brita Hylander

hade alltså samma för- och efternamn som sin mor innan hon blev gift Eurenius.

Josef Hylander d.ä. var assessor och gymnasie-befallningsman för Margareta Hvitfeldts gårdar. 1786 erhöll han åborätten till Röe av Margareta Hvitfeldt. Gården gick sedan i arv genom 4 generationer Hylander.

Röe ärvdes först av sonen Josef Hylander d.y. och därefter av dennes son, kommunalmannen och riksdagsmannen Anders Patrik Hylander som 1909 friköpte gården.

Den ärvdes sedan av sonen Sven. Men den siste Sven Hylander på Röe fick inga egna barn. Hans hustru Gunhild Stenberg hade två pojkar, Bengt och Sven Stenberg, som levde hela uppväxttiden på Röe och senare återkom. Röe såldes omkring 1943 till Johan Christensson och då behöll de en strandtomt där en sommarstuga uppfördes.

Josef Hylander d.ä. var assessor och befallningsman för Hvitfeldtsgårdarna.

1786 erhöll han åborätten till Röe av Margareta Hvitfeldt. Gården gick sedan i arv genom 4 generationer Hylander. Den ärvdes först av sonen Josef Hylander d.y. och sedan av dennes son, riksdagsman Anders Patrik som 1909 friköpte gården.

Den ärvdes sedan av sonen Sven, som inte fick några egna barn utan Röe såldes utanför släkten omkring 1943.


Josef Hylander
(1862 - 1889)

Röe 1935, se mera bilder
Riksdagsman Anders Patrik Hylander och hans två söner:

Herbert Hylander har bidragit till denna del av släktkrönikan med fakta och berättelser.