Anna Brita Eurenius

f. Hylander
1791 - 1821

Anna Brita var född i Myckleby på Orust men växte upp på Röe gård vid Åbyfjorden.

Hon var dotter till gymnasiebefallningsmannen, assessor Josef Hylander och Anna Brita Ljungvall och blev Carl Abraham Eurenius' andra hustru.

Ar 1805 hade Carl Abraham Eurenius blivit huspredikant hos major Samuel Virgin på Aby säteri på andra sidan Åbyfjorden. Han hittade där Samuel Virgins brorsdotter Maria Dorothea som blev hans hustru 1811. De bosatte sig på Skartofta prästgård i Skåne. Men hustrun dog 1815, samma dag som deras dotter föddes.

Samuel Virgin var gift med Christina Hylander, som hade en 12 år yngre syster, Anna Brita. som alltså var 14 år när Carl Abraham började arbeta på Åby. När han blivit änkeman skrev han brev efter brev till Anna och tiggde om att få gifta sig med henne. Han hade framgång och de gifte sig 1816.

Efter drygt 4 års äktenskap och 4 barnsängar dog Anna i mässling 6 dagar efter sista födseln. Hon blev alltså bara 29 år.

Anna

var gift med lantbrukaren inspektoren på Lessebo Nils Magnus Segerström. Deras dotter Maria var gift med kontraktsprosten i Orsa Daniel Edvard Boëthius.

Gustav

var konstnär och jordbrukare.

Sara

växte upp hos sin morfars bror Anders Hylander i Lund. Hon gifte sig med Oscar Allgurén

Malte

Fil.dr., lektor i Malmö, grundare av Malmö museum. Föreståndare där till sin död.

I Carl Abraham Eurenius' bibel står

"Vårt fjärde barn Malte Carl Joseph föddes den 22 mars 1821 och döptes den 28 i samma månad. Bland frånvarande vittnen: Fru Assessorskan A.B.Hylander, Herr Joseph Hylander, och fröken Margueritte Virgin.

Kort efter denne min käre sons födelse erhöll min kära hustru mässlingen, vilken sjukdom den 28 mars 1821 slutade hennes jordiska vandel, sedan hon här levat i 29 år och några månader. Hon var ett mönster för Kvinnor, gudfruktig, god, öm och arbetsam. Ingen utom Gud vet vad jag förlorat. Herren glädje hennes själ för all ömhet hon mig visat."