Lars Bengtsson

1786 - 1870

Gästgivare m.m.

Lars Bengtsson föddes på gården Pixsjö i utkanten av Åhs. Efter något år flyttade familjen till svärfaderns gård No4 Åhs. Pixsjö utarrenderades tills äldsta brodern (som också hette Lars Bengtsson) övertog den 1794.

År 1806 hade de två äldre bröderna Lars och Börje gift sig. Lars hade tagit över födelsegården och Börje hade gift sig till gästgiveriet i Tvååker. Tredje brodern Anders hade dött 1803. Då inträffade den stora katastrofen.

Först insjuknade Lars och hans hustru Anna i rötfeber. De dog i juni med en dags mellanrum och lämnade barn och gård utan vård. De ogifta syskonen Sven och Lena kom till undsättning. Men även de insjuknade i rötfeber och dog i juli. Barnen fick flytta till farföräldrarna.

Sedan insjuknade även Börje och han dog i augusti. Änkan Beata tog hjälp av sin far, den tidigare gästgivaren, och fortsatte att driva gästgiveriet. Efter några år kom Lars Bengtsson till hjälp. Han gifte sig med Beata och hjälpte till med gästgiveriet och de 4 brorsbarnen. Lars och Beata fick dessutom 4 egna barn.

Lars och Beata drev gästgiveriet i ca 20 år. Under tiden var Lars' gård utarrenderad. Men 1827 överlät de gästgiveriet på sonen Anders och flyttade till No4 Åhs. Där dog Beata 1842. Lars fortsatte att bruka gården till 1850 då han gifte sig med Anna Börjesdotter och flyttade till hennes fädernegård i Gamla Köpstad. Sonen Börje fick då överta No4 Åhs.

Efter alla prövningar levde ändå Lars till 84 års ålder på gården Näs nära havet i Gamla Köpstad. Även hans två yngsta systrar Anna och Anna-Lena överlevde de hemska åren och blev bondmoror i Tvååker.

Rötfeber

var dåtidens beteckning på t.ex dysenteri, harpest eller fläcktyfus. 1806 dog Lars' fyra syskon av detta. Dessutom medförde det att han gifte sig med broderns änka.

Favoritnamn

När Lars var tre år fick han tvillingsystrar som döptes till föräldrarnas favoritnamn, Anna och Lena. Anna dog men några år senare fick en ny dotter överta namnet. När det föddes en ytterligare syster var favoritnamnen upptagna. Så hon fick heta Anna-Lena.