Carl Johan Sjöbeck

1751 - 1800

Carl Johan Sjöbeck, var tullinspektör och rådman. Han anlitades ofta som boutrednings- och värderingsman och var uppenbarligen en ansedd man. Han dog redan 49 år gammal

På faderns sida tillhörde han en ansedd släkt som varit bland de styrande i Växjö under många generationer.

Carl Johans mor, Rebecka Anander hade en mängd präster som förfäder, varför denna släkt har kunnat kartläggas ända bort till 1500-talet.

Rebecka blev föräldralös i 15-årsåldern och bodde då en tid hos sin farbror handelsmannen och fältskären Johan Anander.

Hon hade haft 2 äldre bröder men de dog vid 4 resp ½ års ålder. Rebecka blev inte heller så gammal. Hon dog av "hetsig sjukdom" 27 år gammal och efterlämnade make och två minderåriga barn.

Förfäderna till Rebeckas far, komministern Carolus Anander är väl kartlagda och visas på egen sida. Där förekommer bland annat Gustav Vasas överbefälhavare Olof Eriksson - Skeppar Olof