Oscar och Sara Allgurén


Makarnas grav på Kalmar gamla kyrkogård

Minnas syster Lydia Ekman skriver:

"På länsmansbostället i Hagby bodde .... en länsman Allgurén. En talrik familj. De voro mycket gästfria. Lefde godt och hade ofta fina bjudningar. Men härligheten varade inte länge. Efter några år var Allgurén konkursfärdig och måste lämna tjänsten. De flyttade till Kalmar. De fullvuxna döttrarna fingo taga platser. Sonen Edward blef sjöman. Sedan var det ändå fyra barn i hemmet. Allgurén blef s. k. brännvinsadvokat i Kalmar, men både han och hans fru gingo snart bort."

Oscar och Sara fick 12 barn varav endast 6 nådde vuxen ålder. Noteringar om alla barnens födelse, faddrar, död i ungdomen etc finns i familjebibeln.

Bibeln vittnar om tragiska dödsfall. Dottern Frida krossades ihjäl på Vitemåla, döttrarna Agnes och Selma dog ungefär samtidigt nödåret 1869 på Hagbytorp. Carl Emil dog i hemska magplågor och Carl Fredrik tynade bort 9 år gammal.

Familjen hade det bra ställt i början, men fick det allt sämre. Man bodde i Vitemåla från 1839 till 1856, sedan i Hagbytorp och från 1863 i Kalmar.


Mina, gift med häradshövding
C. G. Schweder

Anna var ogift och lärarinna

Hilma var ogift och lärarinna

Laura, gift med byråchefen Gust. Sandberg

Hedda, gift med lantbrukaren Alfred Hygrell

Oscar och Sara hade det fattigt på slutet. De dog 62 resp. 53 år gamla.


Eduard, järn-vägsbyggare
i Brasilien