Sommarstället Högarör

Köpet

I början var gården utarrenderad så då kunde man bara disponera övervåningen. Men sedan arrendatorn dött så arrenderades bara jordbruket ut och flera av ängarna blev skogsplantering. Hela huset blev tillgängligt och det kunde behövas för man fick ofta besök av släktingar och vänner.


Ladugården och allén i sin prakts dagar 1976.

Vinterbild, ca 1968

Elle, Vanda, Carl och Ruth Lindholm med arredatorsfamiljen
Kent, Lasse, Inga-Lisa och Britt Johansson (ca 1950).

1947 köpte Vanda och Elle en bondgård, Högarör, i Skephult mellan Borås och Fritsla att ha som sommarbostad.