Wäxiö på 1800-talet

Esaias Tegnér blev biskop i Växjö 1824 och blev då Sven Allguréns närmaste chef. Tegnér kom från Lund som på den tiden var en dubbelt så stor stad. Men det var antagligen en ekonomisk nödvändighet för Tegnér att bli utnämnd till biskop. Men hans domkyrka var i stort behov av renovering.

Många högre präster var präster just för att yrket gav status och pengar. Alla var kanske inte riktigt så fromma som prästyrket egentligen förutsatte. Tegnér fortsatte med sina vanor från Lund. Skvallret i Växjö kopplade samman honom med flera damer. 1833 hade han som 51-åring en uppmärksammad romans Emili Selldén, en läkarfru som var 30 år yngre.

Tegnér skrev också i hemlighet dikter med erotiska motiv, men de de utgavs inte förrän 1996, då under samlingsnamnet Fastlagsris. Så dessa dikter ingick inte i det material som 1900-talets skolelever tvingades läsa. De kopplar istället ihop Tegnér med dikter som Det eviga, Fritiofs saga och Mjältsjukan.

Under Tegnérs tid i Växjö expanderade folkmängden kraftigt. Innan Tegnér 1846 avgick med döden hade folkmängden nästan dubblerats. (Men det var kanske inte enbart hans förtjänst!)

Man får inse att Växjö inte bara var administrativt centrum för södra Småland. Det var också där man träffades och roade sig på marknadsdagarna.

Men de återkommande problemen fanns kvar i staden. Dålig hygien, farsoter och bränder. 1843 skriver domprosten:
"Elden utgick från Areschougs o. fortgick därifrån till Hultgrens ända till norra tull å ena sidan o. åt Eklunds ända till Björklunds o. Calle Modigs å den andra. I öster kvarstå domkyrkan, gymnasium, scholen, östra tullhuset, Wahlquists fabrik, comministergården. I söder domprostgården, lazarettet o. Hägers gård. Vidare fr. kopparslagare Hagmans å ena sidan o. skräddare Lunds å den andra ända ner till kyrkogården.
Åbyggnaderna å båtsmansbacken äro även räddade o. i övrigt Baumgartens boningshus, musikkasernen, Renströms, Schanders, Liljanders, Frimans, Sandahls o. fru Gyllings gårdar. Hela återstoden av staden ligger i aska. Jämmern o. nöden äro stora. De kunna ej beskrivas.
Också fördärvet är stort. Alla följder av oordning, avundsjuka, fylleri, lyx o. fåfänga. Vårt hus brann mellan 5 o. 6 på morgonen. Hos Modigs brann omkr. 11 el. 12 f.m."

Vintrarna var betydligt hårdare än på 1900-talet. Ännu 1838 heter det att "både Öresund och havet mellan Finland och Sverige äro så tillfrusna, att de kunna befaras med hästar".År 1842 noteras att "en mängd vargar uppehålla sig i socknarna runt staden och hålla tillgodo med böndernas gödda svin".


Växjö domkyrka genomgick en kraftig ombyggnad i mitten av 1800-talet. Resterna av de två spirorna ersattes av ett torn med trappstegsgavlar. Men 1960 renoverades kyrkan igen och fick åter två spiror.