Släkten Roth

Förfäder

Släkten Roth bodde i byarna Rolfsbyn och Stadekärr i Tösse härad nära Vänern i Dalsland.

Ättlingar till Peter och Stina Roth kartlades 1919 av kyrkoherden i Tydje J. Hattenberg. Kyrkoherdens material har kompletterats av senare släktforskare.

Originalmaterialet omfattar många fler personer än vad som redovisas här. Det berättar också om olika händelser, bl.a. släktens tragiska dödsfall 1860 då två bröder, 7 och 10 år, drunknade

Släkten Roth

Förfäder